Satılıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi


 

  SATILIKLARDA YETKİ BELGESİ SÖZLEŞMESİ

                                                                                                                  Alanya'den      /       / 201

1-TARAFLAR

-Emlak Komisyoncusu: (Tellal)

Adı,Soyadı-Ünvanı          :-Kadir Uğurlu - Kale Emlak

Adresi                               :Çarşı Mah.Seral Sok.Eser Apt.No 16   07400 Alanya

                                           0242-5126218   Alanya Vergi Dairesi:886 004 6883

-Taşınmaz Sahibi/Yetkilisi :

Adresi   /Tel                      :

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın, üçüncü kişilere satışı konusunda vereceği Tellatiye hizmetine ilişkin olarak,Emlak Komisyoncusuna yetki  verilmesi ve bu konuda tarafların hak ve yükümlülükleri.

Taşınmazın Adresi:

Ada no:                                   Pafta No:                               Parsel no:

3- SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI

A-Emlak komisyoncusu,yukarıda bilgileri verilen taşınmazı                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                          Bedel ile satışı konusunda müşteri bulmayı yükümlenir.

Emlak Komisyoncusu,bu hizmeti bizzat yürüteceği gibi bu konuda bir başka Emlak Komisyoncusu ile de ortak hareket edebilir.

Satıcı, Emlak Komisyoncusuna bu hizmet karşılığında (A ) fıkrasında gösterilen satış bedelinin %3 oranında 'Tellatiye' ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

                                                                                 VEYA                                 

 B-(A) Fıkrasında gösterilen satış bedelini  net olarak talep ederek,nihai satış fiyatının  Emlak Komisyoncusu  tarafından belirlenmesini  kabul eder.

Mutakıp Kalınan Fıkra:  A (  )                                           B(   )

C-Emlak Komisyoncusu Kadir Uğurlu  bulduğu müşterilerden kapora almaya, Kapora sözleşmesini imzalayarak  nihai satış zemini hazırlamakla yetkilidir.Alınan kapora, alıcının alımdan vazğeçmesi halinde,  Emlak Komisyoncusu ve Satıcı arasında eşit şekilde paylaşılır.

 D-Sözleşmenin süresi........aydır.Sözleşme süresi içinde taraflar,sözleşmeyi-mücbir sebebler dışında tek taraflı olarak feshedemezler.

E-Satışa konu taşınmazın :          Anahtarı (  )  Tapu Fotokopisi (  )  İskan Fotokopisi (   ) Çap Fotokopisi (   )  Satıcının Kimlik Fotokopisi  (   )   Vekaleten ise Vekalet Fotokopisi  (  )  Emlakcıya Teslim Edilmiş   (   )  /    Edilmemiş (   ) tir.

 

Muhtemel müşterilere gayrimenkul  gezdirilecek ancak hiçbir zarar verilmeyecek ve kirletilmeyecektir.

F-Satıcı,Emlak komisyoncusunun,sözleşmedeki A veya B fıkraları çercevesinde bulup,

(Kapora Sözleşmesi ) yaptığı alıcı adayına satışı yapmaktan imtina ederse,satış sözleşmesinin yapılması imkanını hazırlamakla görevini tamamlamış bulunan Emlak Komisyoncusuna;A fıkrasında belirtilen satış bedelinin %6 oranında bir meblağı Tellatiye ücreti olarak , ve  ayrıca,kapora sözleşmesinde varsa cezai mueyyideyi  ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

G-İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde TC  Mahkemeleri yetkilidir.

-ÖZEL ŞARTLAR:

E-İş bu Sözleşme         nüsha düzenlenmiş olup,taraflarca birer nüshası tevdi edilmiştir.

 

       SATICI                                                                                      EMLAK KOMİSYONCUSU

                                                                                                       Kale Emlak-Kadir Uğurlu

Bu site doEmlaksitesi sitesi ile hazırlanmıştır.